Hjir is it ferhaal

Het Keats Museum

Dit oudste sportmuseum van Nederland geeft in haar vaste opstelling op op verfrissende wijze een beeld van de historische ontwikkeling van de kaatssport. op interactieve wijze komt het spel tot leven en maken bezoekers kennis met de spelregels, de attributen en de geschiedenis. In wisselende tentoonstellingen wordt aandacht besteed aan bijzondere kaatsers, verenigingen of andere thema’s.

van rariteitenkabinet naar verhalen uit een museale archief

-

Statement

Ieder object leek even belangrijk en had ook nog een verhaal. Er moesten keuzes gemaakt worden. Daarom werden niet de voorwerpen maar de verhalen er achter de leidraad voor het nieuwe museum. Een veel eisende cultuuromslag waarbij slechts 10% van de totale collectie terugkwam in de uitein-delijke museale presentatie.

Dilemma

Nergens is de beleving en de emotie bij een sport en haar collectie zo sterk en ook nog diep gewor-teld in de Friese cultuur. het kaatsen kent vele helden die niet alleen gekozen worden op basis van statistieken, bekers en medailles.
Het moest een presentatie zijn waarin bal en wand, taal en cultuur heden en verleden op een inter-actieve wijze aan bod komen en zowel voor leek als kenner interessant zijn.

Dast do sa rêstich bliuwst ûnder dizze omstannichheden.

- Jan Hiemstra Voorzitter Bestuur.

Gaan wij uw idee in een ervaring omzetten?

Uw idee wordt werkelijkheid
  • Curator van ideeën
  • Artitude lost uw problemen op
  • Blijft binnen budget en tijd
  • Vertellen het verhaal, meer dan alleen decor
  • Multidisciplinair specialisten
Vormgevers met visie
  • Inhoudelijk benaderen

  • Overkoepelende concepten

  • Ontwerp en design
  • Projectmanagement

  • Functioneel ontwerp