We zijn er voor de vorm.

Expertise

Musea: Tentoonstellingen of exposities zijn bedoeld om een unieke en onvergetelijke ervaring te bieden en mensen kennis te laten maken met de verhalen die verteld moeten worden. Het zijn plekken voor bezinning, verwondering, verbazing en ontroering. Emoties die musea haar specifieke intrinsieke waarde geven. Om deze belevingswaarden op te roepen, worden door ons uiteenlopende disciplines bij elkaar gebracht, omdat we vormgeving beschouwen als een interdisciplinaire activiteit.

Places of Hope - de Kanselarij, Leeuwarden

Creatief

Vormgeving: In de volksmond spreekt men vaak van decor- of tentoonstellingsbouw. Wij spreken liever over vormgeving die meer is dan de som der delen; een totaalconcept in de geest van de opdracht dat dienstig is en/of lef toont en waarin duurzame materialen, technische kennis, innovaties en decoratieve vaardigheden elkaar ontmoeten. Probleemoplossend denken en experimenteren zit ons in het bloed. Ons streven is om een product te maken dat mensen raakt, tot verwondering leidt, emoties oproept, maar ook simpelweg doet wat het moet doen.

ABD Show, Omrop Fryslân

Advies

Ontwerpen om datgene te verbeelden wat u in gedachten heeft: daarom werken we graag samen met u aan het formuleren van een inspirerende opdracht. Vaak begint deze creatieve zoektocht met enkele krabbels op papier, maar zodra het idee of het concept is bepaald, werken we dit uit tot een helder ontwerp. De technische uitwerking gebeurt met de meest recente en toonaangevende software. Dit maakt samenwerken met andere professionals, zoals constructeurs en architecten, gemakkelijk. Bovendien denken we vanuit duurzame technieken en gecertificeerde materialen om zo bij te dragen aan een leefbare omgeving.

Concept ontwerp Onderwatersafari

Visie

Evenementen: Festivals, (product)presentaties, film en theater zijn vaak tijdelijke projecten met duidelijke deadlines en vastgestelde budgetten. Goede vormgeving draagt bij aan de herkenbaarheid van uw project. Daarom is het van belang specifiek te kijken naar de identiteit en de context van uw project. Wij vinden dat vorm en kleur een visueel inzicht kan geven in het soort gevoel en sfeer die past bij uw boodschap, verhaal en/of maatschappelijke vraagstukken.

Lân fan Taal - Obe paviljoen, Leeuwarden

Uitdaging

We willen midden in de productiehal een brand experience creëren voor onze gast/bezoeker waarbij deze in max. 15 min. een beeld krijgt van ons product, onze visie, de historie en de toekomst van het bedrijf. Tevens moet het geschikt zijn als werk- en ontmoetingsplek en de mensen op de werkvloer niet in de weg staan.

Nu zitten we over de hele wereld en nota bene uit Leeuwarden komt mijn personeel enthousiast terug.

- J. Veldhuis - director operations ETF imaginatie engineering.

Co-creatie

interdisciplinaire activiteiten.

Met meer dan 25 jaar ervaring weten en kunnen we veel, maar lang niet alles. Dat is de reden waarom Artitude samenwerkt met specialisten in uiteenlopende vakgebieden. Samen maken wij uw dromen waar.

Niet alleen voor de vorm.