We zijn er voor de vorm.

Advies

Ontwerpen om datgene te verbeelden wat u in gedachten heeft. Daarom werken we graag samen met u aan het formuleren van een inspirerende opdracht. Vaak begint deze creatieve zoektocht met enkele krabbels op papier. maar zodra het idee of het concept is bepaald werken we dit uit tot een helder ontwerp. De technische uitwerking gebeurt met de meest recente en toonaangevende software programma’s. Dit maakt samenwerken,met professionals in andere disciplines, constructeurs en architecten tot een voordeel. Bovendien denken we vanuit duurzame technieken en gecertificeerde materialen om zo bij te dragen aan een leefbare omgeving.

Concept ontwerp Onderwatersafari

Bewonderenswaardig hoe rustig die jongens bleven toen ik mijn schijnbaar onmogelijke idee verteld had.

- Marco Kramer - Imaga

Creatief

Vormgeving, in de volksmond spreekt men vaak van decor- en/of tentoonstellingsbouw. Wij spreken liever van vormgeving die meer is dan de som der delen. Een totaalconcept in de geest van de opdracht, die dienstig is en/of lef toont, waarin duurzame materialen, technische kennis, innovaties en decoratieve vaardigheden elkaar ontmoeten. Probleemoplossend denken en experimenteren zit ons in het bloed. Ons streven is een product te maken die mensen raakt, tot verwondering leidt, emoties oproept maar ook simpelweg doet wat het moet doen.

Uitdaging

we willen midden in de productiehal een brand experience creëren voor onze gast/bezoeker waarbij deze in max. 15 min. een beeld krijgt van ons product, onze visie, historie en toekomst van het bedrijf. Tevens moet zij geschikt als werk- en ontmoetingsplek en niet hinderlijk zijn voor de mensen op de werkvloer.

Visie

Evenementen – festivals en (product)presentaties, film en theater- zijn vaak tijdelijk projecten met duidelijke deadlines, uiteenlopende budgetten en voor een breed publiek. Goede vormgeving draagt bij aan de herkenbaarheid van uw project. Daarom is het van belang specifiek te kijken naar de identiteit en de context van uw project. Want wij vinden dat vorm en kleur een visueel inzicht kan geven in het soort gevoel en sfeer die past bij uw boodschap, verhaal en/of maatschappelijke vraagstukken.

Lân fan Taal - Obe paviljoen, Leeuwarden
We zijn er niet alleen voor de vorm.

Nu zitten we over de hele wereld en nota ben uit Leeuwarden komt mijn personeel enthousiast terug.

- J. Veldhuis - director operations ETF imaginatie engineering.

Expertise

Musea – Tentoonstellingen of exposities zijn bedoelt om een unieke en onvergetelijke ervaring te bieden en mensen kennis te laten maken met de verhalen die het te vertellen heeft. Het zijn plekken voor bezinning, verwondering, verbazing en ontroering. Emoties die musea haar specifieke intrinsieke waarde geven. Om deze belevingswaarden op te roepen worden door ons doorgaans uiteenlopende disciplines aan elkaar gerelateerd omdat we vormgeving beschouwen als een interdisciplinaire activiteit.

Places of Hope - de Kanselarij, Leeuwarden

Co-creatie

interdisciplinaire activiteiten.

Met meer dan 25 jaar ervaring weten en kunnen we veel maar lang niet alles. Daarom werkt Artitude samen met uiteenlopende specialisten op het gebied van audio visuele communicatie, interactieve software en andere vormen van exhibition engineering. Samen maken wij uw dromen waar.