OnderWaterSafari

Natuurmuseum Fryslân

De OnderWatersafari is een interactieve ride. Bezoekers stappen in een voertuig voor een reis door de onderwaterwereld van Nederland. Van het zoete water van sloot en plas, naar het zoute water van de Waddenzee. Onderweg valt te zien wat er allemaal leeft onder de waterspiegel en gaan ze op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, otter, meerval, zeehond en bruinvis!

Proces

Een belangrijke eis bij de invulling van het ontwerp was dat er sprake moest zijn van een (natuur)museale setting. Moderne technieken zoals animatronics, 3D-animatie en virtual reality worden wel gebruikt, maar uitsluitend als onderdeel met een toegevoegde waarde. Voor de aansturing is gekozen voor speciale software, waarin alle aspecten zoals tijdsduur van de ride, licht, soundscape, animatronics en noodvoorzieningen samenkomen in één computer en een back-up.

Museale presentatie als moderne attractie met amusementswaarde

-
De OnderWatersafari
een echte interactieve ride

Experiment

Voor de vormgeving van de decors is veel onderzoek gedaan naar de te gebruiken materialen en hun toepassingen. Om te komen tot realistische bodemstructuren, wateroppervlakken en hun spiegelingen, en de juiste licht intensiteit van scene’s en de back-drops, is veel geëxperimenteerd. Ook is er veel moeite gedaan om een balans te vinden tussen soundscape’s, diverse geluiden en een voice-over.

alle sequenties zijn op de seconde doordacht.

-

Gaan wij uw idee in een ervaring omzetten?

Uw idee wordt werkelijkheid
  • Curator van ideeën
  • Artitude lost uw problemen op
  • Blijft binnen budget en tijd
  • Vertellen het verhaal, meer dan alleen decor
  • Multidisciplinair specialisten
Vormgevers met visie
  • Inhoudelijk benaderen

  • Overkoepelende concepten

  • Ontwerp en design
  • Projectmanagement

  • Functioneel ontwerp