OnderWaterSafari

Natuurmuseum Fryslân

De OnderWatersafari is een interactieve ride. Bezoekers stappen in een voertuig waarmee ze een reis maken door de onderwaterwereld van Nederland. Van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van de Waddenzee. Onderweg zien ze wat er allemaal onder de waterspiegel leeft en gaan ze op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, otter, meerval, zeehond en bruinvis!

Proces

Een belangrijke overweging bij de invulling van het ontwerp was het idee dat er wel sprake moet zijn van een (natuur)museale setting. Moderne technieken zoals animatronics, 3D-animatie, Virtual Real-ity e.a. worden wel gebruikt maar uitsluitend als een onderdelen met een toegevoegde waarde. Voor de programmering is gekozen voor geschikte en speciale software waarin alle aspecten zoals de tijdsduur van van de ride, licht, soundscape, animatronics en noodvoorzieningen samenkomen in één computer en back-up.

Museale presentatie als moderne attractie met amusementswaarde

-
De OnderWatersafari
een echte interactieve ride

Experiment

Voor de vormgeving van de decor zijn veel experimenten gedaan naar te gebruiken materialen en hun toepassingen om te komen tot realistische bodemstructuren en wateroppervlakten en hun spiegelingen, licht intensiteit van scene’s en/of de back-drops en tevens een balans te vinden tussen soundscape’s, diverse geluiden en een voice-over.

alle sequenties zijn op de seconde doordacht.

-

Gaan wij uw idee in een ervaring omzetten?

Uw idee wordt werkelijkheid
  • Curator van ideeën
  • Artitude lost uw problemen op
  • Blijft binnen budget en tijd
  • Vertellen het verhaal, meer dan alleen decor
  • Multidisciplinair specialisten
Vormgevers met visie
  • Inhoudelijk benaderen

  • Overkoepelende concepten

  • Ontwerp en design
  • Projectmanagement

  • Functioneel ontwerp