Wij zijn er voor de vorm

Licht

Een felle lichtflits, een goudgele gloed, en overal fladderende vlinders.

Onze opdrachtgevers willen een verhaal vertellen. Licht speelt daarbij een cruciale rol. Het bepaald de sfeer en de dramatiek van een presentaties en verlegt de focus naar het onderwerp. Licht kan in de ruimte en tijd zowel functioneel als dynamisch worden ingezet.

Tevens is technische kennis noodzakelijk om te weten wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de lichtbelastingen waaraan de uiteenlopende objecten mogen worden blootgesteld conform de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.